Cement i wapno

W naszym sklepie dostępny jest cement hutniczy (CEM III ‘250’) i portlandzki (CEM II ‘350’) produkcji GÓRAŻDŻE (EKOCEM), a także wapno hydratyzowane z ALPOLU i TRZUSKAWICY