Systemy fasadowe


System fasadowy przeznaczony do wykonywania nowoczesnych ścian osłonowych o kształtach prostych i złożonych. Rozwiązania techniczne systemu fasadowego pozwalają również na konstruowanie dachów przeszklonych, świetlików oraz przeszklonych konstrukcji przestrzennych.

Specjalna konstrukcja aluminiowych profili fasadowych zapewnia nieograniczone możliwości aranżacji . Wysoka wytrzymałość konstrukcji fasadowych wykonanych z profili aluminiowych powoduje, iż są one niezwykle odporne na odkształcenia. Ułatwia to tworzenie elewacji o dużych gabarytach.

Dzięki szerokiej gamie rozwiązań systemów fasadowych (MC WALL, MC Passive +, MC Glass) możliwe jest swobodne kształtowanie elewacji budynku. Dostępna szeroka gama ozdobnych listew maskujących umożliwia nadanie fasadzie aluminiowej nowoczesnego i indywidualnego designu.

Innowacyjne rozwiązania takie jak fasada strukturalna, możliwość integracji okna, żaluzje fasadowe, są charakterystyczne systemów fasad aluminiowych.

Systemy fasadowe Aliplast dają szerokie możliwości kształtowania zabudowy . Oferuje również konstrukcje otwierane w fasadzie: okna równolegle odstawne (MC PW) oraz okna dachowe (MC RW).

Systemy fasadowe Aliplast charakteryzuje duży zakres szklenia, dostępność szerokiej gamy słupów i rygli dostosowana do wymagań statycznych. Bogata gama listew maskujących systemu fasadowego, możliwość zastosowania połączeń kątowych pozwala na uzyskanie urozmaiconych efektów wizualnych dla aluminiowej ściany osłonowej.

Systemy fasadowe Aliplast to:

MC Wall przeznaczony do projektowania nowoczesnych ścian osłonowych o kształtach prostych i złożonych. System jest podstawą konstrukcji fasadowych: MC Passive, PC Passive +, MC Glass oraz rozwiązania przeciwpożarowego MC Fire.

MC Passive system fasadowy przeznaczony do konstruowania ścian osłonowych o podwyższonej izolacyjności termicznej.

MC Passive + system to system fasadowy o podwyższonej izolacyjności termicznej. W strefie izolacji termicznej zastosowano specjalny nowy izolator wykonany z materiału XPE, dzięki temu uzyskano jeszcze lepszy wynik współczynnika przenikania ciepła – Uf od 0,6 W/m2K.

MC Glass – system fasady półstrukturalnej. Wykorzystywany do projektowania konstrukcji fasadowych tworzących od zewnątrz płaską powierzchnię bez widocznych profili aluminiowych.